หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
โดย : admin
อ่าน : 90
จันทร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ชั้น 2 เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริทมสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรรายสินค้าจังหวัดยโสธร แบบครบวงจร (ต้นน้ำ หลางวน้ำ ปลายน้ำ)