หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 64
โดย : admin
อ่าน : 247
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายยศพันธ์ นาโสก หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายวีระชน ศักพงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนฤมล ธารารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบ นายไสว จันทร์เหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อหาแนวทางประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ ดร.เกรียงไกร บุญประจง ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร โดยทั้ง 2 องค์กรยินดีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหลักและสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งต่อไป