หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ปี 62
โดย : admin
อ่าน : 332
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

 
                   วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายยศพันธ์ นาโสก หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่พบกลุ่ม ณ อ.ไทยเจริญ และอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ดังนี้

        - กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ม.5 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

        - กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บ้านคำเตยแสงทอง ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

       - กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

       - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ตงสมสะอาด หมู่12 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

               เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม รับทราบปัญหาและความต้องการของกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรกับสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร นำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป