หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ร่วมงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
โดย : admin
อ่าน : 277
จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

               วันที่ 19 กันยายน 2562 : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร โดยนายยศพันธ์ นาโสก หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกู่จาน หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร