ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรำพรรณ คำตา
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0933282855
Email :ramphan.k@nfc.mail.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :